Wat is de 'World Naked Bike Ride'?

De World Naked Bike Ride (WNBR) is een van 's werelds bekendste naturistische evenementen, waarbij fietsers naakt fietsen om de aandacht te vestigen op sociale kwesties, voornamelijk de afhankelijkheid van olie in de wereld. Het wordt al 20 jaar gehouden op verschillende locaties over de hele wereld.

Een internationaal evenement voor naturisten

De allereerste World Naked Bike Ride vond plaats in Vancouver, Canada, in juni 2004. Vóór die datum waren er alleen in Canada en Spanje verenigingen die soortgelijke evenementen organiseerden om te protesteren tegen de afhankelijkheid van olie. Het eerste evenement was een samenwerking tussen Artists for Peace in Canada en Manifestación Ciclonudista in Spanje.
Sinds 2004 heeft de World Naked Bike Ride zich verspreid naar vele andere landen en bijna 148 steden kunnen er over spreken dat ze ten minste één etappe van het evenement hebben georganiseerd. Landen waar het evenement is gehouden zijn onder andere het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Mexico, Brazilië, Japan en Nieuw-Zeeland.


Af en toe, door de aard van het evenement, beslissen bepaalde steden fietsers te weigeren of hun bezoek af te zeggen. Gelukkig zijn deze voorvallen over het algemeen vrij zeldzaam.


Een manier om sociale boodschappen te promoten

Toen de World Naked Bike Ride werd opgericht, was het de bedoeling om de deelnemers en het grote publiek bewust te maken van de overontwikkeling van het stadsverkeer en de afhankelijkheid van veel landen van oliebronnen. Vandaag de dag is de boodschap niet veranderd, maar wel verder uitgewerkt.

Het evenement gaat niet langer alleen over olievoorraden, maar over milieukwesties in het algemeen. De WNBR wil de aandacht vestigen op andere problemen zoals luchtvervuiling en de noodzaak van duurzamere vormen van vervoer, zoals fietsen. Via het evenement kunnen deelnemers het belang van fietsinfrastructuur in steden benadrukken.

In sommige gevallen gebruiken WNBR-deelnemers het evenement om de aandacht te vestigen op politieke kwesties die soms aan de kant worden geschoven, maar altijd verband houden met het milieu. Maar de protesten zijn altijd vreedzaam, omdat de WNBR een gemeenschap is van individuen die dezelfde overtuigingen delen over het milieu, duurzaamheid en andere sociale kwesties. Het doel is om kameraadschap en solidariteit onder de deelnemers te bevorderen.


Waarom deelnemen aan de World Naked Bike Ride?

Eerst en vooral kan iedereen zich inschrijven voor de World Naked Bike Ride. Je kunt dus meedoen, ook al ben je geen naturist of indien je gewoon een nieuwe ervaring wil beleven.
De belangrijkste motivatie om mee te doen is natuurlijk om mensen bewust te maken van de milieuproblematiek en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen in de wereld, maar er zijn nog andere redenen, namelijk:

  • Het gebruik van de fiets promoten: protesteren tegen fossiele brandstoffen betekent een levensvatbaar alternatief transportmiddel voorstellen. De WNBR wil fietsen aanmoedigen als een milieuvriendelijk, gezond en economisch vervoermiddel. De wedstrijd helpt de aandacht te vestigen op het belang van fietsinfrastructuur en de veiligheid van fietsers op de weg;
  • Je op je gemak voelen met je lichaam: de WNBR omarmt de waarden van naturisme en laat deelnemers de diversiteit van het menselijk lichaam ontdekken zodat ze zich wat beter kunnen voelen over hun eigen lichaam. Voor sommigen helpt dit om zich minder zelfbewust te voelen en zichzelf beter te accepteren, terwijl ze zich tegelijkertijd inzetten voor een goed doel;
  • Genieten van de gemeenschapszin: voor velen is WNBR een sociale en gemeenschapservaring. Het kan een gevoel geven te behoren tot een gemeenschap die dezelfde ideeën heeft over het milieu, duurzame mobiliteit en andere sociale kwesties.