UITGEVER VAN DE WEBSITE

NATUSTAR, association naturiste
Route de Bétête D15
F-23600 Boussac
France
T. + 33 (0)555 651801
F. +33 (0)555 658140
www.naturisme.com

INTELLECTUELE EIGENDOM

Reproductie of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de gegevens en informatie op deze website waarvoor geen toestemming is verleend, is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privégebruik en niet-collectief gebruik.
Het wetboek van intellectuele eigendom staat, krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a, enerzijds, alleen "kopieën of reproducties toe die uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik en niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en, anderzijds, alleen analyses en korte citaten die dienen als voorbeeld of illustratie, "elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie gedaan zonder instemming van de auteur of diens rechthebbenden of rechtverkrijgenden, is onwettig" (art. L. 122-4). Een dergelijke weergave of reproductie, ongeacht door middel van welk procédé, is dus een vorm van namaak als strafbaar gesteld in de artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

INFORMATICA EN VRIJHEDEN (CNIL)

U kunt gegevens betreffende uzelf via deze website naar NATUSTAR sturen. Overeenkomstig de wet "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van de persoonsgegevens inzake u door te schrijven aan:

NATUSTAR, association naturiste
Route de Bétête D15
F-23600 Boussac
France
Fax +33 (0)555 658140

MERKEN EN LOGO’S

Ongeacht welk gebruik van de merknamen en logo’s op deze website is verboden zonder toestemming van NATUSTAR. Tevens is voor alle hyperlinks betreffende deze website voorafgaande toestemming nodig.

EXPLOITATIE VAN GEGEVENS

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de verwerking van gegevens, kan NATUSTAR niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die via deze website wordt verspreid. NATUSTAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Technische adviseur, realisatie en webhosting.

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

Website Optimalisering en webmarketing

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

Om niets te missen

En dat is niet alles...

Vraag nu uw kaart van de Natustar-campings