UITGEVER VAN DE WEBSITE

NATUSTAR, association naturiste
Route de Bétête D15
F-23600 Boussac
France
T. + 33 (0)555 651801
F. +33 (0)555 658140
www.naturisme.com

INTELLECTUELE EIGENDOM

Reproductie of verspreiding van het geheel of een gedeelte van de gegevens en informatie op deze website waarvoor geen toestemming is verleend, is verboden. De inhoud is beschikbaar voor privégebruik en niet-collectief gebruik.
Het wetboek van intellectuele eigendom staat, krachtens artikel L. 122-5.2° en 3°a, enerzijds, alleen "kopieën of reproducties toe die uitsluitend bestemd zijn voor privégebruik en niet bestemd zijn voor collectief gebruik" en, anderzijds, alleen analyses en korte citaten die dienen als voorbeeld of illustratie, "elke volledige of gedeeltelijke weergave of reproductie gedaan zonder instemming van de auteur of diens rechthebbenden of rechtverkrijgenden, is onwettig" (art. L. 122-4). Een dergelijke weergave of reproductie, ongeacht door middel van welk procédé, is dus een vorm van namaak als strafbaar gesteld in de artikelen L. 335-2 en volgende van het wetboek van intellectuele eigendom.

INFORMATICA EN VRIJHEDEN (CNIL)

U kunt gegevens betreffende uzelf via deze website naar NATUSTAR sturen. Overeenkomstig de wet "informatica en vrijheden" van 6 januari 1978 beschikt u over een recht van toegang en rectificatie van de persoonsgegevens inzake u door te schrijven aan:

NATUSTAR, association naturiste
Route de Bétête D15
F-23600 Boussac
France
Fax +33 (0)555 658140

MERKEN EN LOGO’S

Ongeacht welk gebruik van de merknamen en logo’s op deze website is verboden zonder toestemming van NATUSTAR. Tevens is voor alle hyperlinks betreffende deze website voorafgaande toestemming nodig.

EXPLOITATIE VAN GEGEVENS

Ondanks de zorg die wordt besteed aan de verwerking van gegevens, kan NATUSTAR niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of weglatingen met betrekking tot de informatie die via deze website wordt verspreid. NATUSTAR kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de interpretatie van de informatie op deze website, noch voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Technische adviseur, realisatie en webhosting.

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

Website Optimalisering en webmarketing

Astropof inc.
6999 boul. C. Labelle
Labelle, J0T 1H0, QC
Canada
www.astropof.com

 
 

Privacybeleid

Gezien de ontwikkeling van moderne communicatiemiddelen is het noodzakelijk om extra aandacht te besteden aan de bescherming van uw privacy. Wij respecteren daarom te allen tijde de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die wij ontvangen.

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wij verzamelen de volgende gegevens wanneer u ons contactformulier invult:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres

De persoonlijke gegevens die wij ontvangen worden verkregen door middel van formulieren en aan de hand van uw interactie met onze website. Daarnaast maken wij, zoals hierna beschreven, gebruik van cookies en/of logbestanden om informatie over u te verzamelen.

Formulieren en interactie

Uw informatie wordt als volgt verzameld aan de hand van de interactie tussen u en onze website:

  • Contact formulier
  • Gebruik van cookies. Lees voor meer informatie ons cookiebeleid.

Verantwoordelijk voor het verwerken van de verzamelde gegevens

Naturisme.com

Doel van de verwerking

Communicatie met de correspondent

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Geautoriseerd personeel van Naturisme.com and Astropof inc.

Delen van persoonlijke gegevens

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet.

10 jaar

Recht op bezwaar en herroeping

Wij respecteren uw recht van bezwaar en herroeping ten aanzien van uw persoonlijke gegevens.
Het recht van bezwaar wordt beschouwd als de mogelijkheid voor internetgebruikers om het gebruik van hun persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden, die tijdens de verzameling worden vermeld, niet toe te staan.

Het herroepingsrecht wordt beschouwd als de mogelijkheid voor internetgebruikers om hun persoonlijke gegevens te verwijderen uit bijvoorbeeld een mailinglijst.

Om van deze rechten gebruik te maken kunt u contact met ons opnemen:
Adres : NATUSTAR, association naturiste, Route de Bétête D15, F-23600 Boussac, France
Email : faq @ natustar.com
Telefoon : + 33 (0)555 651801
Website sectie : https://www.naturisme.com/nl/contact/

Recht op toegang

Wij respecteren het recht van toegang en rectificatie voor betrokkenen die hun aangaande informatie wensen te raadplegen, aan te passen of te verwijderen.

Om van dit recht gebruik te maken wendt u zich tot:
Adres : NATUSTAR, association naturiste, Route de Bétête D15, F-23600 Boussac, France
Email : faq @ natustar.com
Telefoon : + 33 (0)555 651801
Website sectie : https://www.naturisme.com/nl/contact/

Veiligheid

De persoonlijke gegevens die wij verzamelen worden in een veilige omgeving bewaard. Ons personeel dient de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren.
Om de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te garanderen, maken wij gebruik van de volgende maatregelen:

  • SSL (Secure Sockets Layer)
  • Toegangsbeheer - geautoriseerde persoon
  • Back-up van gegevens
  • Ontwikkeling van digitale certificaten
  • Gebruikersnaam en wachtwoord

Wij hechten veel waarde aan vertrouwelijkheid en maken daarom gebruik van de laatste technologische innovaties. Hiermee is de vertrouwelijkheid van uw transacties gewaarborgd. Echter, een systeem kan nooit volledig waterdicht zijn, waardoor het verzenden van persoonlijke gegevens via internet altijd een risico met zich meebrengt.